SIGN THE DECLARATIONภาษาไทย

แถลงการณ์ วอชิงตัน ดี.ซี.

ร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤติ:

คำแถลงการณ์เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์

เราต้องทนอยู่ในช่วงเวลาพิเศษแห่งประวัติศาสตร์การแพร่ระบาดของโรคเอดส์

สามทศวรรษของการสนับสนุนจากชุมชน การวิจัยและการจัดหาที่ได้นำโลกไปสู่จุดสุดท้ายของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา: ความเป็นไปได้ของการเริ่มต้นที่จะสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรคเอดส์แบบชั่วชีวิตของเรา
ความสูญเสียที่ไม่อาจคำนวณได้ และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั้นมากเกินธรรมดา แต่ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และสังคม การเมือง และสิทธิมนุษยชนที่เพิ่มมากขึ้น เราได้ค้นพบว่านั่นคือความเป็นไปได้ที่จะรวบรวมและประกาศกลยุทธ์การป้องกัน ซึ่ง ถ้าผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ ก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเรื่องโรคเอดส์ได้

เรายังมีความจำเป็นในด้านการรักษาและวัคซีน แต่เราจะต้องเพิ่มแหล่งทรัพยากรและการสนับสนุนช่วยเหลือโดยการใช้เครื่องมือต่างๆที่เรามีอยู่ในวันนี้เพื่อจำกัดปริมาณการติดเชื้อใหม่และดูแลสุขภาพของผู้คนกว่าสิบล้านคนที่ติดเชื่อเอชไอวี/เอดส์ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้นและอยู่อย่างปลอดภัย

การต่อต้านการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ เป็นการระดมความคิดของผู้นำในทุกระดับของรัฐบาล ระบบสาธารณะสุข สถาบันการศึกษาและหน่วยงานองค์การที่ไม่ใช่ของรัฐ เราจะต้องต่อสู้กับปัญหาในหลายๆด้านซึ่งเป็นการเคารพและคงไว้ซึ่งสิทธิมนุษยชนและเกียรติของผู้คนทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด เป้าหมายของการเริ่มต้นที่จะยุติการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ถือเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามสูงแต่ก็สามารถบรรลุผลสำเร็จได้ มันอยู่ภายในความสามารถในการทำความเข้าใจของเรา

เข้าสู่ระบบโดยปฏิญญา

ร่วมมือกันเพื่อผ่านพ้นวิกฤตินี้เราจะต้อง:

  1. เพิ่มการตั้งเป้าหมายการลงทุนใหม่ เราสามารถช่วยชีวิต ป้องกันการติดเชื้อและลดการแพร่ระบาดทั่วโลกลงอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์เพิ่มการลงทุน ความก้าวหน้าที่มากกว่าย่อมต้องการสัดส่วนที่เท่ากันของกองทุนพันธะสัญญาจากทั่วโกลและผู้บริจาคในท้องถิ่น รวมทั้งจากรัฐบาลระดับชาติทั่วโลก
  2. ให้ความมั่นใจในด้านการป้องกัน การดูแลรักษา ที่สอดคล้องกับสิทธิมนุษยชนของคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดและมีความจำเป็นมากที่สุด ซึ่งเรื่องนี้รวมไปถึงชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย บุคคลที่ผ่าตัดเปลี่ยนเพศ คนที่ใช้ยาเสพติด สตรีที่มีความเสี่ยงสูง วัยหนุ่มสาว สตรีมีครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี และคนที่ขายบริการทางเพศ เช่นเดียวกันกับประชากรอื่นๆที่ได้รับผลกระทบ จะไม่มีใครที่ถูกแยกออกไปถ้าเราบรรลุเป้าหมายของเรา
  3. หยุดการทำลายชื่อเสียง การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ บทลงโทษทางกฏหมาย และการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีและคนที่มีความเสี่ยง การทำลายชื่อเสียงและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติขัดขวางการสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการที่จำเป็นทั้งหมดของเรา
  4. การทดสอบการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของเอชไอวี การให้คำปรึกษาและการประสานงานเพื่อป้องกัน ดูแลและสนับสนุนการให้บริการ ทุกคนมีสิทธิที่จะทราบถึงสถานะเอชไอวีของเขา/เธอ และได้รับการรักษา ดูแลและสนับสนุนช่วยเหลือตามความจำเป็นของพวกเขา
  1. ให้การรักษาสตรีมีครรภ์และพยาบาลหญิงที่ติดเชื้อเอชไอวี และยุติการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก: เราสามารถให้การสนับสนุนช่วยเหลือสตรีที่มีชีวิตอยู่และมีสุขภาพดีและเพื่อยุติการติดเชื้อเอชไอวีในเด็ก
  2. ขยายการเข้าถึงการรักษาโดยใช้ยาต้านรีโทรไวรัสสำหรับทุกคนที่มีความต้องการ เราไม่สามารถหยุดโรคเอดส์ได้จนกว่าจะตระหนักถึงการเข้าร่วมสัญญาสากล
  3. การค้นพบ วินิจฉัยและรักษา TB โปรแกรมการจัดเตรียมเครื่องมือหรือวิธีการป้องกัน TB ด้วยการรวมเอาการให้บริการเอชไอวีและ TB เข้าด้วยกัน ไม่ต้องอยู่กับโรคเอดส์แต่กำลังจะตายเพราะ TB
  4. การเร่งงานวิจัย เรื่องการป้องกันเอชไอวีแบบใหม่และเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษา รวมทั้งการปฏิบัติหรือจัดการ เช่น มาตรการการป้องกันโรคหรือเสี่ยงต่อโรค (PrEP) และยาฆ่าเชื้อ และการจัดส่งสิ่งที่เหมาะสมที่สุดที่เราทราบว่าได้ผล เริ่มจากถุงยางอนามัยไปจนถึงการรักษาเช่นเดียวกันกับการป้องกัน การขยายงานวิจัยสำหรับวัคซีนและ การรักษา การวิจัยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะนำเราหลุดพ้นจากการแพร่ระบาดได้
  5. การระดมและซึ่งหมายถึงการเกี่ยวข้องของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ จะต้องอยู่ในส่วนสำคัญของการรวบรวมคำตอบ ผู้นำของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือบุคคลที่จะให้คำตอบเรื่อง เอชไอวี/เอดส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

ความท้าทายที่รออยู่นั้นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ต้นทุนของความล้มเหลวจะยิ่งใหญ่กว่า เราเยี่ยมเยียนพลเมืองทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องของชุมชนทั่วโลก ในจิตวิญญาณของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความร่วมมือในการปฏิบติ และด้วยพันธะสัญญา
ที่เปี่ยมล้นอย่างที่สุดของชุมชน ของบุคลที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเอชไอวี การค้นหาอย่างเร่งด่วนเพื่อขยายการต่อสู้กับเอดส์ทั่วโลก เราจะต้องทำสิ่งที่เราทราบ เราจะต้องเริ่มต้นที่จะสิ้นสุดเอดส์ – ด้วยกัน

ดาวน์โหลดประกาศ